WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:171 回復:1 發表於 前天 09:19
本主題由 212love 於 昨天 12:26 解除高亮
累計簽到:2126 天
連續簽到:2 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

無處可避 Rose., 2020.[MKV / 3.97G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg
' }  {+ F& L9 @4 t
4 K* Y# L# e' ~" Y  A◎译 名 无处可避/Rose: A Love Story
4 ?7 j# [/ H9 }1 Z◎片 名 Rose4 l& \- Z' c7 _% ?! M
◎年 代 20203 z$ P1 S$ a: Q. t. p* I- s
◎产 地 英国
# g' Y6 R* b( J# n/ K6 m◎类 别 恐怖
" x) M7 ^+ `2 J5 p3 }! b◎语 言 英语; n' `9 l! V3 p
◎上映日期 2020-10-13(英国)9 B0 S* z; S! h! I) g
◎IMDb评分 7.2/10 from 60 users
  T" L' g; j7 e  W◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9643228/0 k1 r8 c3 {; R7 ?9 q! p
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
$ Q" G" J: g6 ?2 j) U# a! ~5 y◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34607685/# Y4 |. g6 n" g3 Y1 l4 @: t
◎片 长 86分钟2 |. K  T7 }# p* ^- G
◎编 剧 马特·斯托克 Matt Stokoe
: B+ ~: y* y+ R0 O  b" k" }7 \$ k◎主 演 苏菲·兰朵 Sophie Rundle; {5 {% A; R! [) E; `
   内森·麦克伦 Nathan McMullen
* X+ G% T1 d) N, P( b1 P   马特·斯托克 Matt Stokoe: V$ _2 e, Q" D; ?4 e0 x9 `) w
   奥利维亚·格兰特 Olivia Grant
6 q/ G7 j! H+ l1 G5 v" y
/ o3 E9 G( |4 T◎标 签 英国电影 | 苏菲兰格 | 恐怖- ?1 B6 ]: ]8 |
. @' d0 w' C/ i! I  i. E
◎简 介 " ]9 ~2 \; o8 w7 x
7 }( z: T, v1 J$ o8 }4 b# N  G5 u' O
 Gripped by a violent, terrifying illness, Rose lives in seclusion with her husband, but the arrival of a stranger shatters the fragile refuge they have built.
/ b0 y  j, T6 E# u, l6 e  `4 w
$ b# \& h: t# W* e/ ]◎获奖情况
2 L& j3 x6 g$ b4 C+ b, m5 v, |$ P  S6 c! m
 第23届英国独立电影奖 ?(2020)! b+ L7 x/ X. m+ B- U0 j0 ?
 瑞丹斯奖(提名)
7 r5 p& W+ t- s7 z9 `- aVideo. e6 ~  N' y; n4 E5 s: @/ o: W
ID : 1
3 p' A5 u6 v/ ^9 DFormat : AVC5 l2 u+ o3 b  O- V
Format/Info : Advanced Video Codec
1 q# Z3 M# o, @. H5 Y! Q1 bFormat profile : [email protected]
7 j- p! o; }" O. `Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
5 x" G9 c# Q/ W) [$ r' ~  [4 h6 `& qFormat settings, CABAC : Yes
3 x$ _) `1 g, J4 t8 m0 EFormat settings, Reference frames : 4 frames
/ ~1 I7 p+ n2 {6 k8 Z. xCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
* ^+ w# o& o) \4 X5 p4 ZDuration : 1 h 26 min% X8 @/ ?# U2 ^* q4 B
Bit rate mode : Constant
6 O6 \; |+ A) }/ s4 HBit rate : 5 926 kb/s) g" x" o& w. ?
Nominal bit rate : 10 000 kb/s
4 O# F: K! \  D" f+ y6 \+ q# ^Width : 1 920 pixels
9 Q: S6 C, J! \& C$ L, J; X  [3 l7 \Height : 1 080 pixels/ d3 N' \$ n! ~6 _- {& o" {$ O
Display aspect ratio : 16:9
6 t; F( F) q3 [) L5 ZFrame rate mode : Constant
- @! {7 [3 K# X/ c& ]2 S' tFrame rate : 24.000 FPS8 q/ g" R; Z1 i, n2 a
Color space : YUV$ y! i- s' z+ o: D- Q9 ?
Chroma subsampling : 4:2:0
/ S! m$ s' o/ B, ABit depth : 8 bits
% B# g; ^& q: Z& jScan type : Progressive7 n7 |& @- M, _+ N  B7 L
Bits/(Pixel*Frame) : 0.119, J5 _3 U6 E/ I/ D% G+ _0 \
Stream size : 3.58 GiB (90%)% f( @6 e- b! W! r- ]7 @" c
Default : Yes
" R8 p+ d6 G$ s2 A5 g% d: N: zForced : No: m; N2 Q6 l1 N! V  M2 I
Color range : Limited) u( Z0 l! V' H2 v* i  ]; y8 K4 G* S5 O
Color primaries : BT.709
0 b6 M3 R$ E. U9 F2 H2 b- KTransfer characteristics : BT.709
7 o* g! A& m+ T- VMatrix coefficients : BT.709
. F3 t6 N7 B9 J1 C$ ?! r$ K9 k
4 x0 q, C) y& ], [- ?6 {Audio& N5 A# g' m6 G
ID : 2
! h/ ~5 [' Z) I( ?2 UFormat : E-AC-3+ u7 }8 S! Q% O9 \7 G
Format/Info : Enhanced AC-3
) i) T4 X; U0 {# g; sCommercial name : Dolby Digital Plus2 f6 O1 u+ o: E1 }0 r* ]: w
Codec ID : A_EAC3* ^  o7 d% ^. O
Duration : 1 h 26 min1 `7 `- ~6 h, i; `; P/ T5 y5 J$ q
Bit rate mode : Constant! ?) e& B4 X- V) K, R/ p8 B/ F
Bit rate : 640 kb/s
' \- n; o5 y. R  v0 g- P, eChannel(s) : 6 channels
& l0 d4 w5 B! m3 K) XChannel layout : L R C LFE Ls Rs/ l/ T4 e% A$ g
Sampling rate : 48.0 kHz
2 o& f! y6 T; f* vFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)( K& {: F7 h, d8 c9 X! Z7 B
Compression mode : Lossy, N/ `4 g+ k$ Q
Stream size : 396 MiB (10%)/ h1 q. f! {6 ]0 Q9 {
Language : English& Q2 \- W6 {& y5 m2 y7 C) Q! x
Service kind : Complete Main  G+ _1 S; d/ b
Default : Yes
" s& F$ w  B5 {6 m  ZForced : No
4 t7 T# \7 K2 H' F  {

  `; w! u* c( Q3 G) j+ f

無處可避 MKV.torrent

40.18 KB, 下載次數: 24

本帖點贊的會員︰

累計簽到:1028 天
連續簽到:126 天
發表於 前天 09:19 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部