WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:428 回復:5 發表於 1 小時前
本主題由 212love 於 11 小時前 解除高亮
累計簽到:2128 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 10.03G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 恐怖 
地區: 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png
2 P* b2 g3 a# T# g! }6 A- o% ?5 S  j# P# H, H3 _
◎译 名 正义的子弹3 t1 a9 {8 C  E$ j3 k
◎片 名 Bullets of Justice
8 u) J8 {- {/ ^( Z1 \  z◎年 代 2019  w3 u  B  N  L2 I6 ^) C! V, k
◎产 地 哈萨克斯坦,保加利亚  w: @8 |* [/ |4 }! V, c
◎类 别 动作 / 科幻 / 恐怖) j" H* I4 \2 w
◎语 言 英语7 l/ b: R9 f8 j; m
◎上映日期 2019-08-23(英国) / 2020-10-15(美国网络)+ F8 Y6 A# H3 H6 u& w# t1 ]
◎豆瓣评分 4.6/10 from 1708 users
$ e$ S  T& Z% \# |* @. o◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/
, p/ q8 y9 ~+ v$ o, a◎片 长 79分钟2 q* F, a% s: N, l! W
◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev  I: m6 X1 W$ _! v# j- O3 `
◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev
& R" y- g  [2 E* L) k+ f◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo) Z) {) ?% V5 N9 v2 [# O" X+ M
   雅娜·梅里诺娃 Yana Marinova& t  ^) L$ _( y) a* |& T7 f

2 L& {' }2 b' v1 n, Q& m. P◎标 签 正义的子弹 | 恐怖 | 很想看 | 惊悚 | 超刺激 | 科幻 | 魔幻 | 66
" ]! @  B/ H/ n4 ~6 a, T! M
% I: D3 F/ q' l9 `& x◎简 介
) ~0 N/ D  `2 ~, J0 a7 y: F8 A$ h/ y/ X: t! u" @4 d
 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。9 K% m* z  A7 d) B: {8 X: J; n
Video# j5 T, r) T2 d' `( l+ |2 Z7 ^0 X3 G
ID : 1  _6 p& {- y+ B5 u) K4 n. @
Format : AVC. ^6 i6 `2 k+ q
Format/Info : Advanced Video Codec; B  X# U/ s! v1 v, p5 E! `
Format profile : [email protected]: N9 o/ \& W, a9 n6 c
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
" ^0 a4 a" q, ]6 }) [Format settings, CABAC : Yes- m& a! B0 C: l' P1 }
Format settings, Reference frames : 5 frames
2 u6 ?  K, Q0 E+ h( b* cCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC3 M) F5 ?/ H2 k9 }: q
Duration : 1 h 19 min, i3 J# `: W1 F; e5 R$ s
Bit rate : 14.4 Mb/s
: q9 K9 l( P3 |6 ]: ?5 g3 UWidth : 1 920 pixels
! k6 Y( L* B3 Z0 k2 eHeight : 808 pixels# Z) O: Z* |) j. F' Z4 r
Display aspect ratio : 2.40:1# _' F1 L0 [) V8 U; n9 ^& w7 k$ B
Frame rate mode : Constant
: [. G& b) I8 xFrame rate : 24.000 FPS( `# Q; V  W" v8 K
Color space : YUV$ A: L5 ]& j2 q% ~) S1 c. O) u
Chroma subsampling : 4:2:0. u3 t, ?, q+ K; Y2 f  P5 q
Bit depth : 8 bits
1 I: {/ t2 o) f3 [0 n- PScan type : Progressive3 q2 z7 f- t: \% D" q! ?
Bits/(Pixel*Frame) : 0.387$ D* I8 J9 j' k( u- n0 y
Stream size : 8.02 GiB (80%): }8 S, U8 Y$ O- b- h
Writing library : x264 core 163 r3059 b684ebe
$ j) h& U# J& ~$ r- m7 Q( m0 e- \3 w! p( eEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
3 X" `) `0 g& u% M# x- CLanguage : English
& {( P! w% k% _  E% {Default : Yes
0 _( R: d% S1 y- `Forced : No4 n( m, E) W1 V" v5 i" n  ]

; m# Z8 m7 E( j$ `, m" QAudio
7 O8 @% `  D% N8 d) `ID : 2
) t# s/ J: O8 _8 u* hFormat : DTS XLL
5 @+ h; d0 X% A: ~Format/Info : Digital Theater Systems
: U+ S. e. d, P) n5 MCommercial name : DTS-HD Master Audio9 Y  o! q2 k- ]' s% W+ A! `4 x
Codec ID : A_DTS
% r8 n6 ^: ~. L9 F9 ?  d; BDuration : 1 h 19 min, k  T: z7 O! R6 P7 X" r$ q
Bit rate mode : Variable; X- o1 |  e) ]
Bit rate : 3 597 kb/s3 N% `- y7 U/ o7 J+ P2 H
Channel(s) : 6 channels& I1 i  d" ^' r! i
Channel layout : C L R Ls Rs LFE$ @7 E' p  c, Y' z* j2 m) |/ A  a: t
Sampling rate : 48.0 kHz
: {6 Q4 h# @- ]$ g* k2 w5 HFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)% c/ Q5 ^( J. C: L9 y. t) v
Bit depth : 24 bits+ k; j' ?! U/ s) @9 j
Compression mode : Lossless9 c1 }; S0 A5 t# N
Stream size : 2.00 GiB (20%)+ D$ _& W1 Y7 F) W! e
Language : English
5 \" `4 g% m4 O$ n9 B7 r; \Default : Yes
) Y/ S  b( [+ ?Forced : No: f! V: v% ?# h. e! K% s" x$ A6 R" n
! I+ @$ Q' v( L+ x( x, Q
Text
  U: s, Z$ |! p$ Y5 z) i* TID : 3
* k' K+ Y) }" f( ^1 hFormat : PGS
& Y/ G9 S( [* ~, J' C% u/ r* TMuxing mode : zlib
3 w+ v5 l7 K5 o8 e+ z" Z+ s$ ?Codec ID : S_HDMV/PGS  ?9 U. v! r/ Z' u. R
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ n: A, s$ j- ^8 m% }
Duration : 1 h 16 min- |# s+ ?/ D' ]
Bit rate : 14.5 kb/s
, v& E. t# i# }9 @Count of elements : 852; H8 P( T% T. ~: Z
Stream size : 7.93 MiB (0%)
0 w. r4 N) _  d* u& n9 sLanguage : German# w2 N" K% K+ I. Y
Default : No
' Z, ?5 t4 e5 F2 Q% ]3 |Forced : No
3 C. |4 M4 G# V" V( z" w- a0 O) M; j4 ?7 e
Menu' O  X# F# S: A5 M
00:00:00.000 : :Chapter 01
3 Y+ c2 h9 w/ Z1 Z5 X1 \00:06:14.917 : :Chapter 024 W; n, b1 g( Z5 h4 V
00:20:13.083 : :Chapter 03
3 S: L! _3 o& U. E: {1 `8 p; z00:31:08.250 : :Chapter 042 o; W1 e4 @& _; E
00:42:14.875 : :Chapter 05* u1 O: h* K/ i' ~: B1 J
00:50:12.167 : :Chapter 06
8 h2 s! F0 {3 k: K: W. k! Y& G00:58:02.250 : :Chapter 07
1 m2 F3 `" K3 H0 R01:10:32.042 : :Chapter 080 a- c6 F0 Y4 g
01:18:15.042 : :Chapter 09
: s" ^$ y* V1 I# o01:19:25.833 : :Chapter 10
2 b$ R, k$ Q/ g4 O: G4 J

0 a6 F; L) m, u: V: {2 y! |+ L: R$ }* i. C

正義的子彈. MKV.torrent

50.98 KB, 下載次數: 56

累計簽到:35 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:69 天
連續簽到:2 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 昨天 01:24 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:1 天
連續簽到:1 天
發表於 13 小時前 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 1 小時前 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部